Uw zoekopdracht

Website investeringen, hoe zit dit nu eigenlijk boekhoud technisch?

DDJIn commerciële trajecten krijgen wij vaak deze vraag voorgeschoteld.Terecht, het kan een hoop uitmaken in uiteenlopende situaties. Belangrijk is om dan te weten hoe het echt in elkaar steekt. Daarvoor hebben we onze huis accountant gevraagd het voor eens en altijd te verduidelijken!

Activeren/kosten website

Steeds meer bedrijven kiezen voor een eigen website. Daarbij is vaak de vraag op welke wijze de kosten in de jaarrekening behandeld moeten worden. In grote lijnen kan men er van uitgaan dat de kosten voor de ontwikkeling van een website geactiveerd behoren te worden en in een aantal jaren afgeschreven als via de website inkomsten worden gegenereerd, b.v. doordat klanten via de website bestellingen kunnen verrichten. Als de website slechts is bedoeld voor het aanprijzen van producten of diensten, dan behoren de kosten direct in de resultaten te worden verwerkt. Dat heeft dan weer als voordeel dat dit direct tot een belastingvermindering leidt.

Kortom, de fiscus betaalt mee aan de kosten voor het ontwikkelen van de website en afhankelijk van de ondernemingsvorm kan dit oplopen tot 52%.

De jaarlijkse kosten voor onderhoud, hosting en dergelijke kunnen direct ten laste van het resultaat worden gebracht of zijn in het jaar waarin ze worden gemaakt aftrekbaar.
Overigens kan er geen investeringsaftrek worden verkregen over de investering in een website, aangezien de fiscus dit expliciet heeft uitgesloten.

Innovatieve, vernieuwende werkzaamheden

Als een onderneming kosten maakt met het oog op vernieuwende activiteiten zijn er meerdere fiscale faciliteiten, die een voordeel kunnen opleveren, zoals:

  • afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)
  • innovatiebox
  • in het belastingplan2012 is een nieuwe faciliteit aangekondigd, de Research & Development aftrek

Hieruit blijkt dat innovatieve werkzaamheden fiscaal extra worden gefaciliteerd.

Voor nadere vragen over dit of andere onderwerpen kunt u contact opnemen met
DDJ Accountants & Adviseurs, Zutphensestraatweg 49 in Ellecom, tel. 0313-414943 (www.ddj.nl).

Contact

JDI internet professionals
Kanaaldijk 92-a
6956 AX Spankeren

T: 0313 496741
F: 0313 420996

KVK: 091 87 545
BTW: NL819968936B01