Onderzoeken: Remote Diagnostics wereldwijd inzetbaar

Jifeline Networks houdt zich bezig met het op afstand online benaderen van voertuigen. Dit heeft geleid tot een uniek systeem voor diagnose op afstand: Jifeline Remote Diagnostics. Deze webapplicatie helpt de partners van Jifeline om, als er een lampje brand, precies te achterhalen wat er met een auto aan de hand is. Ook helpt de webapplicatie bij het uitvoeren van updates of aanpassingen aan het voertuig. Het unieke aan deze webapplicatie is dat de auto kan blijven staan waar hij staat, waar dan ook ter wereld. De webapplicatie werkt namelijk op afstand en daarbij maakt het niet uit op welke locatie de auto zich precies bevindt.

Jifeline kwam bij ons met de wens om de Partner Pricing Module gebruiksvriendelijker in te richten. Via deze module biedt Jifeline en haar partners voertuigspecifieke diensten aan. De hoeveelheid van merken, voertuigtypes en mogelijke uitvoeringen maken het een uitdaging hiervoor een gebruikersvriendelijke module te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met Jifeline hebben wij ons verdiept in de specifieke aandachtspunten ten aanzien van de Partner Pricing Module. Gebruikersvriendelijkheid en koppeling met de bestaande Jifeline infrastructuur stonden hierin voorop. Stap voor stap zijn de eerste schetsen uitgewerkt tot sluitende schermvoorstellen/ gebruikersinterface.

Organiseren: samen sturen

Omdat de te ontwikkelen module moet communiceren met de deels reeds bestaande en nieuw ontwikkelde Jifeline infrastructuur is een nauwe samenwerking van essentieel belang. In kleine stappen, kort iteratief, ontwikkelen wij gezamenlijk aan de module en benodigde koppelingen. Hierbij hebben wij ons eerst geconcentreerd op het inrichten van de benodigde schermen/ gebruikersinterface, waarna de logica en koppelingen zijn ontwikkeld. Gedurende dit Agile-proces hebben wij gezamenlijk gestuurd op voortschrijdende inzichten en veranderende omstandigheden.

Ontwikkelen: gebruiksvriendelijke Partner Pricing Module

Een gebruikersvriendelijke Partner Pricing Module, gekoppeld aan de Jifeline infrastructuur was de stip aan de horizon. Niet zomaar een module, maar een onderdeel van de Jifeline infrastructuur die een belangrijk proces moet ondersteunen in de keuze en afname van specifieke remote diagnostic diensten. In nauwe samenwerking met Jifeline ontwikkelt een van onze Agile-teams deze module door. Uiteraard op basis van de nieuwste technieken en geautomatiseerde testen.

Gebruikte technieken: JDI boilerplate in VueJS, Webpack en testing via Cypress.

Optimaliseren: Innovatie Award 2018

Jifeline heeft de Partner Pricing Module geïntroduceerd tijdens de toonaangevende beurs Automechanika in Frankfurt. Hier hebben zij met hun Remote Diagnostics webapplicatie de Innovation Award 2018 gewonnen!

De verkregen feedback tijdens deze beurs en die van de eerste gebruikers gaan wij gezamenlijk analyseren. Dit vormt namelijk belangrijke input om de module verder door te ontwikkelen en te voorzien van de door de gebruikers gewenste functionaliteiten. In nauwe samenwerking met Jifeline blijven wij de webapplicatie continu verbeteren.