Vriend van Stichting Hulphond

Een geweldig voorbeeld van het elkaar versterken door samen te werken is voor ons Stichting Hulphond Nederland. Wij zijn dan ook vriend geworden van deze stichting.


Stichting Hulphond zorgt voor een samenwerking tussen mens en dier. Zij helpen mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Bij JDI smart web applications hebben wij ook een hulphond rondlopen: Flexie alias Flex. Misschien heb je hem weleens gezien? Flexie verdient zijn brokken niet bij ons, bij ons is hij gewoon Flex de blonde Labrador. Flexie werkt als Therapie-hulphond in Hoenderloo. Hij helpt kinderen met gedragsproblemen, denk hierbij aan kinderen die door hun gedrag uit huis zijn geplaatst of kinderen met een ernstige vorm van ADHD. Naast Flexie zijn er ook nog andere typen hulphonden die Stichting Hulphond inzet. Zoals hulphonden speciaal voor mensen met het PTSS-syndroom, veelal soldaten die tijdens oorlogshandelingen traumatische ervaringen hebben opgedaan. Zij worden bijvoorbeeld door de hulphond wakker gemaakt als zij een nachtmerrie krijgen en durven weer naar buiten te gaan doordat de hulphond achter ze gaat lopen en ze hiermee rugdekking geeft.

Doesburg Rhedense Uitdaging

Samenwerken met verschillende maatschappelijk organisaties komt mooi tot uiting door onze vriendschap met de Doesburg Rhedense Uitdaging. Zij stimuleren en organiseren het maatschappelijk betrokken ondernemen, om zo maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Dit met het doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijk vraagstukken.


Simpel gezegd is de Doesburg Rhedense uitdaging een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Er worden matches gemaakt tussen de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van bedrijven. Dit wordt begeleid door de matchgroep, waar JDI smart web applications deel van uitmaakt en door de jaarlijks georganiseerde Beursvloer. Hier komen maatschappelijke organisaties en bedrijven samen, om met gesloten beurzen elkaar te helpen door samen te werken.

Wil je meer weten over het werk van de Doesburg Rhedense Uitdaging of wil jij ook maatschappelijke betrokken ondernemen? Ga dan naar de website van de Doesburg Rhedense Uitdaging.